NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

Najkvalitetnija sirovina

NAJKVALITETNIJA SIROVINA!
Pelet je obnovljiv izvor energije.

Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta, a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage. Sirovina koja se koristi u proizvodnom procesu je najboljeg kvaliteta od proizvođača koji prate i poštuju plansku seču šuma, kako bi očuvali ravnotežu u prirodi.

Za razliku od većine proizvođača peleta koji za proizvodnju peleta koriste drvni otpad, mi koristimo isključivo vrlo kvalitetnu i čistu drvnu sirovinu. Uz pomoć savremene linije za proizvodnju, najnovije tehnologije i vrlo kvalitetne sirovine dobijen je proizvod visoke klase peleta – NANIX WOOD PELLET.

NANIX WOOD – LIDER U PROIZVODNJI PELLETA!
PELLET PROIZVEDEN PO NAJVIŠIM EVROPSKIM STANDARDIMA EN-PLUS A1 KLASE!
kontaktirajte nas