NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

Zašto koristiti Pelet?

PELET JE VISOKOKVALITETNI, EKOLOŠKI ČIST ENERGETSKI IZVOR.
Prednost upotrebe peleta kao izvora energije je i to što se sa njim lako rukuje, a može se koristiti i u sobnim pećima ili kotlovima za centralno grejanje čiji je rad u potpunosti automatizovan.

PREDNOSTI PELETA

Prednosti ovog goriva je što može da se koristi kao tečno, odnosno iz spremnika izlazi određena količina peleta, pa nije potrebno da se kao kod uglja i drva na svakih par sati ponovo loži. Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod klasičnih peći, kotlova i kamina na ugalj i drva najviše 70%. Za grejanje na pelete nije neophodno imati klasični odžak jer nije potreban „cug“, dim može da ide i kroz običnu cev. Svakako najbitniji elemenat je ekonomska isplativost dobijanja toplotne energije proizvedene od peleta koji je od dva do šest puta jeftiniji u odnosu na one koji se dobijaju iz fosilnih goriva.


EKOLOŠKO BIO-GORIVO

Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela. Drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrži dodatna veziva, hemikalije ili aditive. Grejanje iz biomase znači korišćenje energije u kružnom toku prirode jer se CO2 koji nastaje kroz sagorevanje biomasa koristi, zajedno sa sunčevom energijom, za stvaranje nove biomase.

ENERGETSKI EFIKASAN

Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje:
  • ili 500 litara lož-ulja,
  • ili 450 kg propana-butana,
  • ili 600 kubnih metara prirodnog gasa,
  • ili 4.800 kilovat-časova električne energije.


KOMFORAN ZA UPOTREBU

NANIX WOOD PELLET pakovan je u vreće od po 15 kg. Takvo pakovanje je praktično i čisto za skladištenje, ne prlja kuću i ne donosi insekte sa sobom. Zbog veoma malog ostatka pepela produžava se vreme između dva čišćenja peći. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju zadanu temperaturu, te imaju automatsko doziranje. Jednostavnost upotrebe im daje veliku prednost nad grejanjem na drva ili ugalj.