NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

Pelet vrhunskog kvaliteta

PELET VRHUNSKOG KVALITETA

NANIX WOOD PELLET

Grejanje na pelet je relativno nov način grejanja u Srbiji i poslednjih godina je sve trženiji.

Baziran je na sagorevanju peleta – čvrstog goriva koje se dobija tehnološkim procesom mlevenja, sušenja i presovanja drveta.

Drveni pelet, koji je načešće u upotrebi, sagorevanjem odaje više toplote nego cepanica od istog drveta od koga je napravljen.

Pelet se pakuje u:
u džakove od 15kg
BIG BAG vreće od 1000kg.

Nudimo mogućnost prevoza za dogovorene isporuke.

NANIX WOOD – LIDER U PROIZVODNJI PELLETA!
PELLET PROIZVEDEN PO NAJVIŠIM EVROPSKIM STANDARDIMA EN-PLUS A1 KLASE!
kontaktirajte nas