NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.

NANIX WOOD PELET

Proizvodnja drvnog peleta po evropskim normama i standardima, a proizvedenog u savremenoj tehnologiji i od najkvalitetnijih sirovina.
DOBRO DOŠLI NA SAJT NANIX WOOD d.o.o.
Mi proizvodimo najkvalitetniji drvni pelet po evropskim standardima.
NANIX WOOD PELETI – BIOGORIVO ZA POŽELETI!

EKOLOŠKO BIOGORIVO

Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo. Na jedan gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi, bez narušavanja ravnoteže.

EKONOMSKI ISPLATIV

Korišćenje jedne tone peleta za istu količinu toplote za grejanje zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kWh električne energije.

KOMFORNA UPOTREBA

Zbog veoma malog ostatka pepela duže je vreme između dva čišćenja peći. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju zadanu temperaturu, te imaju automatsko doziranje, kao kod tečnih goriva.
NANIX WOOD – LIDER U PROIZVODNJI PELETA!
Uz plansku seču šuma i preradu drveta savremenom tehnologijom u našim pogonima, koji imaju zaista velike kapacitete,
uspeli smo da se nametnemo kao jedan od najozbiljnijih proizvođača kvalitetnog drvnog peleta u Srbiji
i tako osvojimo srpsko tržište, ali i tržišta u regionu, pa i u Evropi.
Posebnu pažnju posvećujemo ekološkim aspektima proizvodnje.

Kontaktirajte nas